Keuringen

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
Met een Preventief Medisch Onderzoek brengt u de leefstijl, het werkvermogen en de gezondheidsrisico's van uw werknemers in kaart. Met een PMO voldoet u aan de wettelijke verplichting om periodiek een gezondheidsonderzoek aan werknemers aan te bieden. Bovendien biedt een Preventief Medisch Onderzoek u de mogelijkheid om tijdig in te grijpen om uw mensen inzetbaar te houden.

Wat houdt het PMO in?
Het Preventief Medisch Onderzoek bestaat uit een vragenlijst en een fysiek onderzoek. In de vragenlijst kan de werknemer aangeven hoe hij zelf zijn fysieke en mentale gezondheid ervaart. Ook komen vragen over de werkplek en werkomstandigheden aan bod. Tenslotte meten we het werkvermogen. Na afloop van het onderzoek ontvangt de deelnemer een individueel rapport.

Keuringen
Wij kunnen, naast het PMO, ook uw keuringen verrichten. Onze bedrijfsarts/ stralingsarts heeft een ruime ervaring met diverse soorten keuringen. Door onze kleinschaligheid kunnen wij concurrerende tarieven hanteren.

VeAC is gespecialiseerd in:

• aanstellingskeuring
• persluchtmaskerkeuring
• stralingskeuring
• rijbewijskeuring

Contact

VEAC
Postbus 3
9363 ZG Marum

Telefoon: 0594 - 69 73 32

Email: info@veac.nl