Binnenklimaat

Het binnenklimaat beïnvloed werkprestaties
Het binnenklimaat kan een gunstige invloed hebben op de prestaties van de medewerkers en op het ziekteverzuim. Helaas is het geen zeldzaamheid dat medewerkers in kantoren, schoolgebouwen of een andere werkomgeving lichamelijk klachten ervaren die gerelateerd zijn aan het binnenklimaat op de werkplek.

VeAC meet luchtkwaliteit en behaaglijkheid
VeAC beschikt over gespecialiseerde meetinstrumenten waarmee zowel de luchtkwaliteit als de behaaglijkheid in kaart wordt gebracht. Wij verrichten een algemeen binnenklimaatonderzoek op een snelle en kostenefficiënte wijze. Indien dit algemene onderzoek aanleiding geeft tot verder onderzoek, kan VeAC bemiddelen bij het inschakelen van de juiste deskundigen. Het algemene onderzoek van VeAC is de basis voor het vervolgonderzoek.

Luchtkwaliteit
In elke ruimte waar mensen verblijven is ventilatie van groot belang. VeAC inventariseert de belangrijkste parameters:
• temperatuur
• luchtvochtigheid
• kooldioxidegehalte
Deze parameters geven een goede indicatie van de luchtkwaliteit. Bij afwijkingen kunnen met eenvoudige maatregelen al sterke verbeteringen worden bereikt.

Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid
De luchtvochtigheid is gekoppeld aan de temperatuur: als het warmer wordt neemt de luchtvochtigheid af. Voor de wijze waarop het binnenklimaat wordt ervaren is de relatieve luchtvochtigheid belangrijk. Een droge omgeving veroorzaakt irritatie van de luchtwegen, ogen, neus en keel. Bij een optimum van de relatieve luchtvochtigheid tussen 35-50% kunnen bacteriën, virussen en mijten zich moeilijker ontwikkelen. Zeker voor mensen met astma en COPD is het handhaven van de relatieve luchtvochtigheid binnen het optimum belangrijk.

CO2 gehalte
In een ruimte waarin onvoldoende wordt geventileerd neemt de CO2-gehalte in de lucht toe waardoor de luchtkwaliteit verslechtert. Gebruikers van de ruimte herkennen dat aan een vervelende en onfrisse geur. Een lage waarde van het C02-gehalte geeft een goede indicatie van de mate van luchtverontreiniging.

Werkwijze VeAC algemeen binnenklimaat onderzoek
VeAC inventariseert de klachten door middel van interviews en/of vragenlijsten. De parameters temperatuur, luchtvochtigheid en het kooldioxidegehalte worden met behulp van een datalogger geregistreerd. Aan de hand van de bevindingen geven wij gerichte adviezen hoe u het binnenklimaat in uw bedrijf kunt verbeteren.


Contact

VEAC
Postbus 3
9363 ZG Marum

Telefoon: 0594 - 69 73 32

Email: info@veac.nl