VeAC Paketten

VeAC pakketten voor de juiste mate van verzuimbegeleiding
Wilt u graag zelf de volledige regie houden over verzuim of kiest u voor een pakket waarin alles voor u wordt geregeld? VeAC biedt dienstverlening op maat en helpt u te voldoen aan de eisen die gesteld worden in de Arbowetgeving. De effectieve en oplossingsgerichte aanpak van VeAC zorgt voor een snelle werkhervatting van uw zieke medewerkers. Om verzekerd te zijn van de juiste mate van verzuimbegeleiding bieden wij de volgende mogelijkheden:

• VeAC Totaal
• VeAC Op Maat
• VeAC Consult

VeAC Totaal

Verzuim de baas met VeAC Totaal
Met het pakket VeAC Totaal bent u verzekerd van volledige begeleiding bij verzuim. Het verzuimproces wordt door één vast aanspreekpunt van VeAC gecoördineerd. Bij ziekmelding ondernemen wij meteen actie. Wij geven u een indicatie van de duur van het verzuim en adviseren u over het te volgen beleid. Aanvullende acties die het re-integratieproces kunnen bevorderen vinden in overleg plaats.

Bij het pakket VeAC Totaal zit het verzorgen van het Arbodossier inbegrepen. Alle wettelijke acties en verplichtingen worden conform de Wet Verbetering Poortwachter door VeAC voor u uitgevoerd. U heeft 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot de online verzuimregistratie en de actuele adviezen van VeAC.

VeAC Totaal:
 • Arbodossier, inclusief:
  • archivering actueel RI&E dossier
  • archivering van actuele verzuimanalyse
  • overzicht verrichte individuele werkplekonderzoeken/adviezen
 • toegang/gebruik online verzuim registratie
 • actie bij verzuimsignalering en directe uitvoer van actie door VeAC
 • viermaal per jaar sociaal/medisch teamoverleg op ondernemingsniveau
 • jaarlijkse Arborapportage (bv voor ondernemingsjaarverslag) met verzuimrapport en analyse
 • aanvullende acties na separate accordering door opdrachtgever tegen gereduceerd tarief:
  • werkplekonderzoeken
  • keuringen
  • consulten veiligheidskundige
  • arbeidshygiënist
  • arbeidsdeskundige
  • A&O psycholoog
  • trainingen

Past VeAC Totaal bij u?
Wilt u zelf de regie behouden en toch verzekerd zijn van de juiste begeleiding van uw medewerkers tijdens hun ziekteproces, gericht op werkhervatting? Wilt u bovendien verzekerd zijn van constante en volledige zorg voor het verzuimbeleid? Dan is VeAC Totaal voor u de juiste keuze. De effectieve, oplossingsgerichte aanpak van VeAC voorkomt dat verzuim een probleem wordt door op het juiste moment de juiste actie te ondernemen. Beheersbaar verzuim reduceert het verzuimpercentage en werkt kostenbesparend.

VeAC Op Maat

Verzuim de baas met VeAC Op Maat
Met het pakket VeAC Op Maat bekijken we samen welke vorm van verzuimbegeleiding het beste bij uw onderneming past. U wilt onderdelen van de verzuimbegeleiding en de inventarisatie van de risico's zelf uitvoeren, maar u heeft wel ondersteuning nodig. Wij bieden u de zekerheid van één vast aanspreekpunt met een adviserende rol bij ziekmelding. In dit pakket kunnen aanvullende acties die het re-integratieproces bevorderen worden opgenomen.

Bij het pakket VeAC Op Maat zit het verzorgen van het Arbodossier conform de Wet Verbetering Poortwachter inbegrepen. U heeft 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot de online verzuimregistratie en de actuele adviezen van VeAC.

VeAC Op Maat:
 • Arbodossier
 • toegang/gebruik online verzuim registratie
 • verzuimsignalering en advies aan leidinggevende op maat
 • sociaal/medisch teamoverleg op maat
 • aanvullende acties na separate accordering door opdrachtgever op basis van uurtarief:
  • werkplekonderzoeken
  • keuringen
  • consulten veiligheidskundige
  • arbeidshygiënist
  • A&O psycholoog
  • trainingen

Past VeAC Op Maat bij u?
Wilt u zelf de regie houden over het verzuimbeleid? Wilt u zelf doen wat u zelf kán doen, maar wel met de zekerheid van ondersteuning door VeAC? Dan is VeAC Op Maat voor u de juiste keuze.

VeAC Consult

Verzuim de baas met VeAC Consult
Met het pakket VeAC Consult verzorgen wij de interventies/adviezen van onze pakketten op consultbasis. U draagt zelf zorg voor de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet Verbetering Poortwachter. Indien u dat nodig acht, schakelt u VeAC in zodat u aan uw wettelijke verplichtingen kunt voldoen. Wij zijn altijd snel bereikbaar en inzetbaar voor advies en ondersteuning. Juist op de momenten dat ú ons nodig heeft.

VeAC Consult:
 • consulten op basis van uurtarief

Past VeAC Consult bij u?
Beschikt uw organisatie over voldoende tijd, kennis en capaciteit om het verzuimbeleid zelf adequaat uit te voeren? Dan kan VeAC Consult voor u de juiste keuze zijn.

Contact

VEAC
Postbus 3
9363 ZG Marum

Telefoon: 0594 - 69 73 32

Email: info@veac.nl