Profiel en Visie

Profiel
VeAC is een jonge, kleinschalige dienstverlener die Arbozorg en verzuimbegeleiding combineert. VeAC is opgericht door een vakbekwame bedrijfsarts en een vakbekwame Arboverpleegkundige/Arbo-adviseur. Beiden hebben jarenlange ervaring in de Arbodienstverlening waarbij gewerkt wordt in zowel de commerciële dienstverlening als de (academische) gezondheidszorg.

Visie
Met een duidelijke visie is VeAC anders dan de Arbodiensten die u kent. De persoonlijke en deskundige benadering is de ruggengraat van de dienstverlening. Verzuimbegeleiding is mensenwerk. Wij zorgen er voor dat u weer grip krijgt op het verzuim.

Hoe kan VeAC u helpen grip op verzuim te krijgen?
VeAC analyseert helder de belastbaarheid en geeft concreet advies over het vergroten van de belastbaarheid. Wij kijken naar de mogelijkheden en helpen u en uw medewerker deze mogelijkheden te benutten. Met VeAC blijft u zelf aan het roer, maar wordt u professioneel en efficiënt ondersteund om te kunnen blijven sturen.

Ons netwerk werkt in uw voordeel
VeAC is door de unieke positie in staat u en uw medewerkers in het doolhof van zorgverleners wegwijs te maken. Wij werken vanuit een optimaal functionerend netwerk in de zorg. Om duidelijk te krijgen in welke mate sprake is van ziekte is er enerzijds kennis nodig van ziektes die de belastbaarheid aantasten. Anderzijds is er kennis nodig over de belasting die in het werk voor komt.

VeAC heeft deze unieke combinatie aan noodzakelijke kennis, ervaring en deskundigheid in huis. Daarnaast beschikken we over een belangrijk netwerk in de zorg en Arbowereld, waardoor extern advies via korte lijnen beschikbaar is.


Contact

VEAC
Postbus 3
9363 ZG Marum

Telefoon: 0594 - 69 73 32

Email: info@veac.nl