Verlichting

Verlichting: productiviteit en veiligheid
Onvoldoende licht op de werkplek kan leiden tot fouten en productieverlies. Daarnaast is goed licht in veel bedrijfstakken, zoals industrie, van groot belang voor de veiligheid. Verlichtingsproblemen kunnen hoofdpijn, nek- en schouderklachten of lusteloosheid veroorzaken. Natuurlijk daglicht blijkt een relatie te hebben met een fitter en aangenamer gevoel.

Hoe is te achterhalen of de verlichting goed is?
Werknemers geven zelf vaak signalen af als er op de werkplek verlichtingsproblemen zijn. Soms is het echter niet duidelijk dat klachten door verlichtingsproblemen worden veroorzaakt. Bij vermoeidheidsklachten kan bijvoorbeeld een meting nodig zijn om te kunnen vaststellen dat de klachten veroorzaakt worden door te weinig daglicht. VeAC brengt de klachten en problemen in kaart, geeft een verklaring voor het probleem en zal suggesties doen voor verbetering.

Wat zegt de wet over licht en werk?
In de Arbowet zijn geen concrete eisen gesteld aan de verlichting op de werkplek. In het Arbobesluit staan bepalingen die aangeven dat daglicht en kunstlicht in voldoende mate aanwezig moeten zijn op de werkplek. De wet stelt verder dat de werkgever moet streven naar goede arbeidsomstandigheden, dus ook voor goed licht op de werkplek.

Tips voor voldoende licht op het werk
  • Plaats werkplekken dichter bij het raam als er klachten over te weinig licht zijn en plaats ze verder van het raam af als er juist klachten zijn over spiegeling en verblinding door te veel daglicht.
  • Stel beeldschermwerkplekken zo op dat de kijkrichting parallel is aan het raam.
  • Zorg bij beeldschermwerkplekken voor geschikte zonwering die spiegelend daglicht kan tegenhouden.
  • Maak bij nachtwerk eventueel gebruik van daglichtlampen of een dynamisch lichtsysteem dat de variaties van zonlicht goed kan nabootsen.
  • Las voldoende rustpauzes in bij werkzaamheden met weinig daglicht.

Werkplekonderzoek verlichting
VeAC inventariseert de klachten door middel van interviews en/of vragenlijsten. Daarnaast doen wij een werkplekinspectie in uw bedrijf en indien nodig verrichten wij metingen. Aan de hand van de bevindingen geven wij gerichte adviezen hoe u de verlichting op de werkplek kunt verbeteren.


Contact

VEAC
Postbus 3
9363 ZG Marum

Telefoon: 0594 - 69 73 32

Email: info@veac.nl