Verzuim

VeAC: Verzuim en ArboCare
Verzuim komt altijd ongelegen. Als het verzuim langer duurt kan de problematiek ingewikkeld worden en gaan de kosten oplopen. Voorkom dat verzuim optreedt en voorkom dat verzuim een probleem wordt. VeAC Verzuim en ArboCare helpt u hierbij. Wij ondersteunen u en uw werknemer bij uw gezamenlijke inspanningen en verplichtingen bij verzuim.

VeAC werkt samen met deskundige partijen
Het is in het belang van uw medewerker én uw bedrijf dat het werk snel op een verantwoorde wijze wordt hervat. VeAC beschikt tevens over de volgende disciplines die het verzuim professioneel begeleiden:

• arbeidshygiënist
• veiligheidskundige
• arbeidsdeskundige
• arbeid- en organisatiepsycholoog

Onze ervaring werkt in uw voordeel
Onze expertise ondersteunt uw werknemer bij het herstelproces en zorgt voor een optimale re-integratie. De kennis en ervaring van onze medewerkers zijn geworteld in de gezondheidzorg. Een gedegen wetenschappelijke kennis van arbeid en gezondheid vertaalt zich in heldere adviezen en een concrete en snelle werkwijze. Daarmee werkt onze langdurige en actieve ervaring in de arbeidsgezondheidszorg in uw voordeel.

Flexibele dienstverlening dankzij korte communicatielijnen
Bij VeAC heerst een 24/7 mentaliteit. We zijn altijd eenvoudig en snel bereikbaar en inzetbaar voor advies en ondersteuning. Juist op de momenten dat ú ons nodig heeft. Onze kracht schuilt in de korte communicatielijnen tussen u en de adviseur arbeid en gezondheid. Altijd met de vertrouwde aanwezigheid van een bedrijfsarts op de achtergrond. VeAC is een kleinschalige organisatie en biedt daardoor naast kwaliteit een flexibele dienstverlening.

Verzuimbegeleiding: contracten op maat
De effectieve en oplossingsgerichte aanpak van VeAC zorgt voor een snelle werkhervatting van uw zieke medewerkers. Met de keuze uit drie verschillende VeAC pakketten heeft u altijd de juiste mate van verzuimbegeleiding die past bij uw organisatie.

Training van VeAC
Hoe krijgt u grip op het verzuimgedrag van uw medewerkers? VeAC heeft de kennis en ervaring om u hierbij te helpen. Door u te adviseren en inzicht te geven in verzuimproblematiek kunt u verzuim reduceren en voorkomen dat verzuim een probleem wordt. Met een training van VeAC wordt ook úw organisatie het verzuim de baas.

Een eigen Arbodienst, maar toch behoefte aan extra ondersteuning?
Bent u al aangesloten bij een Arbodienst maar heeft u behoefte aan extra ondersteuning bij de arbeidsre-integratie van u medewerker? Meld ons het ziekteverzuim en wij komen in actie. Onze casemanager helpt u direct en houdt contact met uw Arbodienst. Uiteraard ontvangt uw eigen bedrijfsarts ook onze bevindingen en adviezen.

Wet Verbetering Poortwachter
De Wet Verbetering Poortwachter is erop gericht om zieke werknemers zo snel mogelijk weer te laten terugkeren op het werk. In de Wet Verbetering Poortwachter staan regels waaraan werkgevers en werknemers zich moeten houden bij langdurig ziekteverzuim. Vanaf het eerste moment van verzuim wordt van u verwacht dat u volgens een strak tijdplan stappen onderneemt. Ook worden er eisen gesteld aan dossiervorming bij re-integratie. Voorkom sancties van het UWV en zorg er voor dat uw dossiers op orde zijn. VeAC adviseert u bij het voldoen aan de eisen en kan u helpen het re-integratie dossier op orde te brengen en te houden.


Contact

VEAC
Postbus 3
9363 ZG Marum

Telefoon: 0594 - 69 73 32

Email: info@veac.nl