Werkplek onderzoek

Werkplekonderzoek: voorkom dat het werk de gezondheid aantast
Een werkplek die niet goed op de werknemer is afgestemd kan gezondheidsproblemen veroorzaken of bestaande klachten verergeren. Dit gaat ten koste van de werkprestaties en kan uiteindelijk leiden tot (langdurig) verzuim. VeAC is gespecialiseerd in werkplekonderzoek en streeft naar praktische aanpassingen binnen de aanwezige mogelijkheden. Met de adviezen van VeAC kunt u de werkplek zo optimaal mogelijk instellen. VeAC helpt u gezond te werken en verzuim door het werk te voorkomen.

Werkplekonderzoek door VeAC
Een werkplekonderzoek vindt natuurlijk plaats op de werkplek van de werknemer. Om te komen tot duidelijke adviezen die in de praktijk zijn toe te passen, is het belangrijk dat zowel de mening van de werknemer als de werkgever wordt gehoord. Samen bespreken we of er verbeteringen mogelijk zijn in de werkomgeving. Wellicht kan de werktechniek worden aangepast aan de beperkingen van de werknemer. In ons werkplekonderzoek kijken we ook naar de mogelijkheden voor taakroulatie, meer variatie in de werkzaamheden, het gebruik van hulpmiddelen en voldoende beweging.


Contact

VEAC
Postbus 3
9363 ZG Marum

Telefoon: 0594 - 69 73 32

Email: info@veac.nl